MAN 2 PRODUCTS
15V56 - Jacket nam ZARA
Size: S
Hàng xuất dư của hãng ZARA, 2 lớp, cổ và bo viền trắng, lên form cực kỳ đẹp và trẻ, chất k dày k mỏng
12V006 - Jacket zíp ZARA
Size: S-M-L
Hàng xuất dư của hãng ZARA, chất cực kỳ đẹp, nguyên bao bì tag chíp, 2 lớp, mỏng lắm ạ, thik hợp khoác nhẹ thời tiết sg, tra code ra hình web